niloofar عضو سایت 11 ماه قبل

با سلام خانه ای خریده ام که دارای سند مادر و بسیار قدیمی می باشد و افراد پس از آن خانه را بصورت قولنامه منتقل میکردند تا اینکه به بنده رسیده است. مشخصات صاحب ملک مندرج در سند بدلیل نبود شماره ملی طرف و اینکه امکان فوت او بسیار بالا می باشد همچنان مجهول المکان است بنده برای سند زدن خانه نمیدانم از کجا باید شروع کنم و چه دادخواستی را ارائه نمایم تا سند بزنم لطفا یاری نمائید.